ราคา 1,700 บาท

วิธีสั่งซื้อ
ชำระเงิน
รับประกัน
การจัดส่ง
วิธีซื้ออื่นๆ
 • 1 ตลับ (2,600 บาท เหลือ 1,700 บาท)
 • 2 ตลับ (5,200 บาท เหลือ 3,400 บาท)
 • 3 ตลับ (7,800 บาท เหลือ 4,950 บาท)
 • 4 ตลับ (10,400 บาท เหลือ 6,650 บาท)
 • 5 ตลับ (13,000 บาท เหลือ 8,350 บาท)
 • 6 ตลับ (15,600 บาท เหลือ 9,600 บาท)
 • 12 ตลับ (31,200 บาท เหลือ 18,600 บาท)
 • (ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี!!)
 • (ปริมาณงานพิมพ์ 7,500 แผ่น)
  (5% Coverage ISO IEC 24712)

ตลับหมึกเลเซอร์ PANASONIC UG 3350

สามารถใช้กับเครื่องปริ้นรุ่น

 • Panasonic Panafax DX-600
 • Panasonic Panafax UF-580
 • Panasonic Panafax UF-585
 • Panasonic Panafax UF-590
 • Panasonic Panafax UF-595