ราคา 1,000 บาท

วิธีสั่งซื้อ
ชำระเงิน
รับประกัน
การจัดส่ง
วิธีซื้ออื่นๆ
 • 1 ตลับ (1,400 บาท เหลือ 1,000 บาท)
 • 2 ตลับ (2,800 บาท เหลือ 2,000 บาท)
 • 3 ตลับ (4,200 บาท เหลือ 2,700 บาท)
 • 4 ตลับ (7,000 บาท เหลือ 3,700 บาท)
 • 5 ตลับ (7,000 บาท เหลือ 4,000 บาท)
 • (ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี!!)
 • (ปริมาณงานพิมพ์ 2,000 แผ่น)
  (5% Coverage ISO IEC 24712)

ตลับหมึกเลเซอร์ PANASONIC KX FLB802

สามารถใช้กับเครื่องปริ้นรุ่น

 • PANASONIC KX FLB801
 • PANASONIC KX FLB802
 • PANASONIC KX FLB811
 • PANASONIC KX FLB812
 • PANASONIC KX FLB813
 • PANASONIC KX FLB851
 • PANASONIC KX FLB852
 • PANASONIC KX FLB853
 • PANASONIC KX FLB881
 • PANASONIC KX FLB882
 • PANASONIC KX FLB883