ราคา 700 บาท

วิธีสั่งซื้อ
ชำระเงิน
รับประกัน
การจัดส่ง
วิธีซื้ออื่นๆ
 • 1 ตลับ (900 บาท เหลือ 700 บาท)
 • 2 ตลับ (1,800 บาท เหลือ 1,400 บาท)
 • 3 ตลับ (2,700 บาท เหลือ 1,950 บาท)
 • 4 ตลับ (3,600 บาท เหลือ 2,650 บาท)
 • 5 ตลับ (4,500 บาท เหลือ 3,350 บาท)
 • 6 ตลับ (5,400 บาท เหลือ 3,600 บาท)
 • 12 ตลับ (10,800 บาท เหลือ 6,600 บาท)
 • (ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี!!)
 • (ปริมาณงานพิมพ์ 2,000 แผ่น)
  (5% Coverage ISO IEC 24712)

ตลับหมึกเลเซอร์ PANASONIC KX FAT411E

สามารถใช้กับเครื่องปริ้นรุ่น

 • PANASONIC KX MB2000
 • PANASONIC KX MB2010
 • PANASONIC KX MB2025
 • PANASONIC KX MB2030
 • PANASONIC KX MB2085