ราคา 800 บาท

วิธีสั่งซื้อ
ชำระเงิน
รับประกัน
การจัดส่ง
วิธีซื้ออื่นๆ
 • 1 ตลับ (1,500 บาท เหลือ 800 บาท)
 • 2 ตลับ (3,000 บาท เหลือ 1,600 บาท)
 • 3 ตลับ (4,500 บาท เหลือ 2,100 บาท)
 • 4 ตลับ (6,000 บาท เหลือ 2,900 บาท)
 • 5 ตลับ (7,500 บาท เหลือ 3,700 บาท)
 • 6 ตลับ (9,000 บาท เหลือ 3,900 บาท)
 • 12 ตลับ (18,000 บาท เหลือ 7,200 บาท)
 • (ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี!!)
 • (ปริมาณงานพิมพ์ 2,000 แผ่น)
  (5% Coverage ISO IEC 24712)

ตลับหมึกเลเซอร์ PANASONIC KX FA76A

สามารถใช้กับเครื่องปริ้นรุ่น

 • Panasonic KX-FL502
 • Panasonic KX-FL752
 • Panasonic KX-FL756