หมึกเทียบเท่า Compatible คืออะไร แล้วดีอย่างไร ทำไมราคาถูก?

ในบทความที่แล้วเราได้กล่าวถึง ตลับหมึกเทียบเท่า Remanufactured ไปแล้ว บทความนี้เราจะกล่าวถึงแบบที่สองนั่นก็คือ ตลับหมึกเทียบเท่า Compatible ซึ่งเป็นตลับหมึกที่สร้างชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั้นเอง ซึ่งแตกต่างจากหมึกรีเมนู ที่จะใช้ตลับหมึกของแท้นำมาผลิตใหม่

ซึ่งจุดนี้เอง หากเราจะเลือกซื้อ ตลับหมึกเทียบเท่า Compatible นั่น จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องเลือกดูชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ หากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลทำให้หมึกไม่มีคุณภาพ และยังส่งผลให้เครื่องปริ้นเสียหายได้อีกด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากหมึกรีเมนูที่มีโครงสร้างเป็นตลับหมึกแท้อยู่ ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงกว่ามาก

ฉะนั้นหากท่านจะคิดซื้อตลับหมึกเทีบเท่า Compatible แล้วจะต้องดูดีๆ ก่อนว่า สินค้าผลิตที่ไหน ชิ้นส่วนนำเข้ามากจากไหน ผ่านมาตรฐานหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว เครื่องปริ้นเตอร์ ของท่านจะเสียหายได้ และไม่คุ้มค่ากับเงินของท่าน