หลายท่านสงสัยว่า เครื่องพิพม์สติ๊กเกอร์ ของท่านสามารถพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ได้หรือไม่ และจะมีผลอะไรบ้างหากต้องพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถพิมพ์งานบนกระดาษสติ๊กเกอร์ได้ ทั้ง เลเซอร์สี และ ขาวดำ

ปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้ ราคาจะมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นแล้วแต่ฟังก์ชั่นของแต่ละรุ่น แต่จะพิมพ์งานสีดำได้อย่างเดียว ราคาตลับหมึกจะไม่แพงมาก เพราะใช้เพียงตลับเดียว

ปริ้นเตอร์เลเซอร์ สี สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้ ราคาจะสูงกว่าเครื่องพิมพ์ ขาวดำ และตลับหมึกสีก็จะมีราคาแพงกว่าตลับหมึกขาวดำ เพราะต้องใช้ถึง 4 ตลับ ต่อการเปลี่ยนหมึก

ข้อสำคัญการพิมพ์สติ๊กเกอร์

– ควรเลือกกระดาษ Sticker ให้เหมาะสมกับเครื่องปริ้น และทนความร้อนได้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ได้

– การพิมพ์กระดาษ Sticker บ่อยๆ กาวของ sticker อาจจะเลอะที่ชุดสร้างภาพของเครื่องพิมพ์ ทำให้เครื่องอายุสั้นลง

– งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ สีีได้จะไม่ค่อยสวย สีจะดูหนา แข็ง ไม่เนียน