หมึกเทียบเท่า คือ ตลับหมึกโทนเนอร์รีเมนู (Toner Remanufactured) โดยการนำตลับหมึกของแท้ที่ใช้แล้ว นำมาทำความสะอาด และตรวจสอบ จากนั้นจึงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพออก และแทนด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญของตลับ

ดรัม (OPC Drum) คือตัวสร้างภาพ มีหน้าที่สำคัญในสร้างลายเส้นหรือภาพจากเลเซอร์ ออกมาเป็นประจุไฟฟ้า จากการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์

แผ่นปาดผงหมึก (Blade) ซึ่งจะมีหลายจุดที่ แตกต่างกันออกไป วัสดุทำมาจากแผ่นยาง เป็นตัวช่วยให้งานพิมพ์คมชัด

แม็กเนติก โลเลอร์ (Magnetic Roller) มีหน้าที่ดูดผงหมึกจากที่เก็บผงหมึก และส่งต่อให้ดรัม ซึ่งจะส่งผลให้งานพิมพ์สมบูรณ์ขึ้น

ชิป (Chip) คือตัวระบบ ขับเคลื่อนระหว่างหมึกกับเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งหากไม่มีก็จะไม่สามารถพิมพ์งานได้

ซึ่ง ตลับหมึก Full line computer ส่วนใหญ่เป็นแบบรีเมนูที่ผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูง และชิ้นส่วนต่างๆ จากอเมริกาและญี่ปุ่น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าตลับหมึกของ บริษัท Full line computer สามารถใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ของท่านได้อย่างปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด