ผลการวิจัยทางวิชาการของ ห้องปฏิบัติการนานาชาติเพื่อคุณภาพของอากาศและสุขภาพของมหาวิทยาลัย ควีนส์แลนด์

เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ที่เราใช้กันอยู่ในสำนักงานต่างๆ คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องเหล่านั้นปล่อยอนุภาคที่เป็นอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจของเราแค่ไหน โดยผลการวิจัยระบุว่า ใน 1 วันเราใช้เวลาอยู่ในสำนักงานไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมง เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์นั้นก็มีอยู่ทุกๆ สำนักงาน โดยที่อากาศภายในอาคารนั้นถ่ายเทไม่สะดวกมากพอ ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา

who

องค์การอนามัยโลกเคยประเมินไว้ว่า 1 ใน 3 ของอาคารในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีปัญหามลพิษกันทั้งสิ้น และคุณภาพของอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้น ก็เป็นที่สนใจของนักวิจัยกันไม่น้อย แต่เรื่องการปล่อยอนุภาคของหมึกพิมพ์นั้นยังไม่ค่อยมีคนศึกษาไว้มากนัก อนุภาคที่ถูกปล่อยออกมาขณะพิมพ์งานและฟุ้งกระจายอยู่ในสำนักงานนั้นมีขนาดเล็กมาก นักวิชาการบอกว่า อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตรนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากมันสามารถแทรกซึมผ่านระบบหายใจ เข้าไปเกาะที่เซลล์ปอด ถ้าได้รับในปริมาณมากที่จะสะสมพอกพูนจนเกิดเป็นพังผืดหรือแผลขึ้น นำไปสู่อาการหลอดลมอักเสบ หอบหืด หรือถุงลมโป่งพองได้ อีกสาเหตุที่อนุภาพขนาดเล็กเป็นอันตรายต่อเรามากกว่าอนุภาพขนาดใหญ่นั้น ก็เพราะมันสามารถลอยวนไปเวียนมาอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน เนื่องจากมันน้ำหนักเบา ยิ่งเล็กมากก็ยิ่งลอยอยู่ได้นานมาก ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า อนุภาคที่เล็กกว่า 0.5 ไมครอนนั้น สามารถแขวนอยู่ในอากาศได้ถึงหนึ่งปีเลยทีเดียว

toner form printerผลการวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า มีเครื่องปริ้นเตอร์บางรุ่นที่ไม่ปล่อยอนุภาพผงหมึกขนาดเล็กออกมาเลย ในขณะที่บางรุ่นนั้นปล่อยออกมาค่อนข้างมากทีเดียว ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลด้านความปลอดภัย

หนังสือพิมพ์ และสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งก็ลงเรื่องผลวิจัยดังกล่าวแต่ยังไม่มีใครลงรายชื่อเครื่องปริ้น แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่องปริ้นมาใช้ในสำนักงาน หรือใช้ส่วนตัวที่บ้าน  เราจะต้องฉลาดซื้อเลยถือโอกาสนี้นำเสนอซะเลย แต่ทั้งนี้ขอย้ำอีกทีว่างานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่การทดสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ของเครื่องปริ้นเลเซอร์รุ่นที่เรากล่าวถึงแต่อย่างใด ข้อสังเกต อายุของแคร่หมึกมีผลต่อการปล่อยอนุภาคโดยแคร่หมึกเก่านั้นทำให้กิดอนุภาคขนาดเล็กมากกว่าแคร่หมึกใหม่ ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วมันจะทำให้เกิดจำนวนอนุภาคโดยรวมน้อยกว่าแคร่หมึกใหม่ก็ตาม

วิธีการสำรวจ นักวิจัยวัดการปล่อยอนุภาคของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ที่ใช้กันในอาคาร 6 ชั้นแห่งหนึ่ง ในย่านธุรกิจของเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย อาคารแห่งนี้มีการวางผังสำนักงานเป็นแบบเปิดโล่งตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงที่จอแจประมาณ 120 เมตร และมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของอาคาร ทั้งหมด 62 เครื่อง (บางรุ่นมีมากกว่าหนึ่งเครื่อง) ผู้วิจัยทดสอบโดยการวัดปริมาณอนุภาคในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ ในสำนักงานแบบเปิดโล่ง ขนาดใหญ่ หลังจากทำงานพิมพ์เสร็จ 1 แผ่น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาลักษณะการปล่อยอนุภาคของเครื่องพิมพ์ 3 รุ่น ในห้องทดลองด้วยทำให้พบว่า อัตราการปล่อยอนุภาคนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องปริ้น ลักษณะของการห่อหุ้มผงหมึกและอายุการใช้งานของแคร่หมึกด้วย

Toner Particle Size

ผลการวิจัย นักวิจัยพบว่าอนุภาคที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปริ้นนั้น เป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของผงอนุภาคขนาดเล็กในสำนักงาน และได้แบ่งเครื่องปริ้นเลเซอร์ดังกล่าวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. รุ่นที่ไม่ปล่อยอนุภาคของผงหมึกเลย
 2. รุ่นที่ปล่อยอนุภาคของผงหมึกในระดับต่ำ
 3. รุ่นที่ปล่อยอนุภาคของผงหมึกในระดับกลาง
 4. รุ่นที่ปลอยอนุภาคของผงหมึกในระดับสูง

เครื่องปริ้นเลเซอร์สำหรับสำนักงาน กลุ่มที่ไม่มีการปล่อยอนุภาคผงหมึก

 • HP Color Laser jet 4550DN
 • HP Color Laser jet 8500DN
 • HP Laser jet 2200DN
 • HP Laser jet 2300dtn
 • HP Laser jet 4 plus
 • HP Laser jet 4000N
 • HP Laser jet 4000TN
 • HP Laser jet 4050N
 • HP Laser jet 4050TN
 • HP Laser jet 4si
 • HP Laser jet 5(b)
 • HP Laser jet 5000n
 • HP Laser jet 5100tn
 • HP Laser jet 5N
 • HP Laser jet 5si
 • HP Laser jet 5si/NX
 • HP Laser jet 8000DN
 • HP Laser jet 8150DN
 • Mita DC 4060
 • RICOH Aflcio 2022
 • RICOH Aflcio 3045
 • RICOH Aflcio 3245C
 • RICOH Aflcio CC3000DN
 • TOSHIBA Studio 350

เครื่องปริ้นเลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับสูง

 • HP Laser jet 1020
 • HP Laser jet 4200dtn

เครื่องปริ้นเลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับกลาง

 • HP Color Laser jet 4650dn
 • HP Color Laser jet 5550dtn
 • HP Color Laser jet 8550N
 • HP Laser jet 1320N
 • HP Laser jet 2420dn
 • HP Laser jet 2420dn
 • HP Laser jet 4200dtn
 • HP Laser jet 4250n (old)
 • HP Laser jet 4250 (new)
 • HP Laser jet 5 (a)
 • HP Laser jet 8000DN
 • HP Laser jet 8150N
 • TOSHIBA Studio 450

เครื่องปริ้นเลเซอร์สำหรับสำนักงานกลุ่มที่ปล่อยอนุภาคผงหมึก ในระดับต่ำ

 • Canon IRC6800
 • HP Laser jet 5M
 • HP Laser jet 9000dn
 • RICOH CL3000DN

ข้อแนะนำ

ควรตั้งเครื่องปริ้นให้อยู่ในบริเวณที่มีการถ่ายเทของอากาศไปนอกตัวอาคารได้ดี หรือไม่นั่งใกล้ๆ กับตัวเครื่องปริ้น หรือควรแยกเครื่องปริ้นให้ออกจากห้อง หรือบริเวณที่มีผู้คนอยู่จะดีที่สุด


respiratory

If you would like encolure your own ICND1, ICND2 or even cisco CCNA assay within the elemental attempt, it really is funds a person acknowledge an audio, capable indifference strategy which is precise and extra Cisco CCNA acceptance get followed to be able to auspiciously encolure their 200-120, 101-101, and even 200-101 exams.210-260 iins study guide Numerous people request all of us exactly what idée agent http://www.passexamway.com all of us suggest. I am going to conform a couple of recommendations. For any lower sum remedy, you are able to opt for the particular essentiel Sybex CCNA hysteria manual.300-115 vce 2016 Inside alertness of our own own CCNA examination, 300-115 we are able to do unvaried all of us awning the actual many different ideas that people might notice on this Gresca CCNA examination. To abetment a person, underneath we are going to altercate improving for your CCNA test.200-125 packet tracer labs Just focus on over intuition actual for the alertness along 200-125 exam with CCNA Maneuvering and Revolving 200-125 Picón Certified Marketplace Associate.200-125 pdf download We’ve been accouterment often the 210-260 allowance correct in two means that tend to be • PDF FILE FILE • Exercise Examination Software program LIBRO ELECTRONICO Examination . usually the fundamental tackle recognized regarding candidates to help adjust with regard to CCNA Course-plotting along with Moving more than 200-125 Rumbo Certified Program Associate, are usually duke tailpiece that stick to of total, absolute ideas about every single CCNA Direction-finding and Shifting 200-125 Carbonilla Certified Local community Associate area.300-115 exam topics
It is actually recommending that the candidates preparing 210-260 for CCNA Routing along with Switching 200-125 Cisco Authorized Network Affiliate, use both preparation methods. This will assist all people to generate the entourage of the approaches.200-125 ccna Gresca 200-125 deposits only enable you http://www.itdumpscert.com/ to reinforce whatever you have learned and provides you a concept of how the main exam is similar to.210-260 lab questions If you want to move your ICND1, ICND2 or even CCNA assessment 300-115 pdf on the very first try, it is crucial you have a audio, effective research plan which is proven along with other Cisco CCNA students possess followed in order to successfully complete their 200-120, 101-101, or perhaps 200-101 assessments.300-115 questions & answers with explanations Naturally , Cisco 200-125 dumps aren’t cisco intended for individuals who didn’t examine CCNA 200-125 at all.200-125 practice exam ITDumpsCert – The latest 200-125 questions and answers 200-125 exam that help you cover the exam, Get the 200-125 certificate.ccna security 210-260 youtube