เงือนไขการ การรับประกันหมึกแท้ Original แต่ละยี่ห้อ

คลิ๊กเครื่องหมาย + หรือที่ชื่อแบนดร์สินค้าที่คุณต้องการอ่านเงือนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.  การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของบราเดอร์ และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น

2.  บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อท่านนำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เองโดยตรง

3.  การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1  ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทบราเดอร์

3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

3.4  การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ที่ผลิตจากบริษัทบราเดอร์ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น1

4.  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์

5.  บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบเครื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่

6.  การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ

1 การใช้หมึกปลอม/หมึกเติม/หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

เงื่อนไขการซ่อม

1.   ซ่อมเสร็จภายใน 5 วันทำการ โดยยินดีรับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มารับเครื่อง

2.   กรุณามารับเครื่องคืนภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับเครื่อง มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร

3.   ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์          ระยะเวลาในการรับประกัน
เครื่องโทรสาร กระดาษม้วน และกระดาษธรรมดาระบบฟิล์ม 2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A4 1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A3 2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ 3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ รุ่น HL-5440D, HL-5450DN, HL-6180DW, MFC-8510DN และ MFC-8910DW 3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น LED สี 3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ สี 3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์ฉลาก (P-Touch) 1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th  ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องสแกน (Scanner) 1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรเย็บผ้า (Home Sewing Machine) 1-2 ปี แล้วแต่รุ่นผลิตภัณฑ์ (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรปัก (Home Embroidery Machine) 1 ปี (ส่งกลับศูนย์บริการจักรปัก)
อัตราค่าบริการ
อยู่ในช่วงประกัน (In warranty) นอกการประกัน (Out warranty)
1. เครื่องเสียในเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + ฟรีค่าอะไหล่
1. เครื่องโทรสารทุกระบบ/ เครื่องพิมพ์ดีด/ เครื่องพิมพ์ฉลาก
คิดค่าแรง 800 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน
2. เครื่องเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + คิดค่าใช้จ่ายตามอะไหล่ที่เสีย
2. เครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ระบบอิงค์เจ็ท&ระบบเลเซอร์)/ เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/และจักรเย็บผ้า
คิดค่าแรง 1,000 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด “CMT” รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย CMT และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านหน้าของบัตรรับประกันนี้
 2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้ามาเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 3. การรับประกันสินค้า CMT จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   3.1 ในการนำส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการแคนนอน ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ไม่มีรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด เว้นแต่ลูกค้าจะได้ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าผ่าน www.canon.co.th ทั้งนี้ ให้ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ มิฉะนั้น CMT ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับประกัน
   3.2 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึก, ผงหมึก, น้ำหมึก, หัวพิมพ์, ตลับ, สแกนเนอร์, แม่พิมพ์ภาพ, กระดาษ, หลอดไฟ, ชุดรีดความร้อน (fixing), อะไหล่ชุดดึงกระดาษ (Roller), ITD, ITB, Oil& Web Roller, Waste Ink, absorber และส่วนประกอบร่วมต่างๆ เช่น กระจกวางต้นฉบับ, หูและสายโทรศัพท์, External cover, Hard& Floppy disk drivers, Interface units, Adapter, Batteries, Charger เป็นต้น
   3.3 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้นๆ
   3.4 ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, การจัดหาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
   3.5 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า

  หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจาก CMT หรือตัวแทนจำหน่ายของ CMT เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการและการบำรุงรักษา

 1. การให้บริการของบริษัทจะดำเนินการในระหว่างเวลาทำการปกติ (8.30น.-17.00น. วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามวันนักขัตฤกษของบริษัทฯ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
 2. การให้บริการจะดำเนินการตามสถานที่ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น
 3. การบริการไม่รวมถึงการปรับค่า ดัดแปลง การแก้ไขและการพัฒนาซอฟแวร์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้งานตามปกติของผลิตภัณฑ์

การรับประกัน

 1. บริษัทให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในใบรับประกันผลิตภัณฑ์ ซึ่งระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
 2. การรับประกันเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของลูกค้า ความเสียหาย และ/หรือความล่าช้าของการให้บริการ หรือปฏิบัติงานต่างๆ ที่ต้องกระทำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เพลิงไหม้ น้ำท่วม การนัดหยุดงาน เหตุอื่นใดอันอยู่นอกเหนือการบังคับควบคุมของบริษัท อาทิ แมลง และ/หรือสัตว์

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บจัดเก็บอย่างเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ความรับผิดชอบของลูกค้า

 1. ลูกค้าจะต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ เท่านั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากปรากฏว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าหรือบริวารของลูกค้า
 2. วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่ถูกเปลี่ยน ที่ใช้แล้ว และที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามซื้อขาย จ่ายแจก และลูกค้าไม่มีสิทธินำไปใช้กับเครื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ
 3. ลูกค้าจะต้องคืนวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนและที่ใช้แล้วให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย การโจรกรรม และการถูกทำลาย ของวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ตั้งแต่เวลาส่งมอบ หากลูกค้าละเมิดจะต้องชดใช้ตามราคาขายที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่นั้นๆ
 4. ในกรณีที่ลูกค้าจะย้ายเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ “ฟูจิ ซีร็อกซ์” จากสถานที่ตั้งเครื่องที่ได้ระบุไว้ในสัญญาไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตลับหมึก HP LaserJet และ Color LaserJet – แถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับตลับหมึก HP LaserJet และดรัมพิมพ์ภาพ

ประกันระดับพรีเมียมจาก HP
แถลงการรับประกันตลับหมึก HP LaserJet และดรัมพิมพ์ภาพแบบจำกัดเงื่อนไข
ผลิตภัณฑ์ HP รุ่นนี้รับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องทั้งในส่วนของวัสดุและผลงานผลิต
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ (ก) ถูกเติม ปรับแต่ง หรือผลิตใหม่ หรือดำเนินการใด ๆ นอกเหนือจากขั้นตอนปกติ (ข) เกิดปัญหาเนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานนอกเหนือจากรายละเอียดทางเทคนิคที่แจ้ง หรือ (ค) วัสดุที่มีการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
เคลมบริการตามสิทธิ์ประกันโดยส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่จัดซื้อ (พร้อมหนังสือแจ้งรายละเอียดปัญหาและตัวอย่างการพิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP HP อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีปัญหาหรือคืนเงินที่จัดซื้อให้ตามดุลพินิจของ HP
การรับประกันข้างต้นเป็นเงื่อนไขเฉพาะและไม่มีการให้ประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอื่นใด ไม่ว่าโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยทางวาจา ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย HP ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขโดยนัย รวมทั้งในส่วนของคุณสมบัติในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่เป็นที่น่าพอใจ และความเหมาะสมเพื่อเป้าหมายใดเป็นการเฉพาะ
HP หรือผู้จัดหาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นใด ทั้งจากสัญญา ข้อตกลงหรือโดยช่องทางอื่นใด
เงื่อนไขการรับประกันที่แจ้งในเอกสารชุดนี้ไม่เป็นการคัดแยก จำกัดหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ โดยถือเป็นสิทธิ์ตามข้อบังคับร่วมสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่คุณ ยกเว้นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการรับประกันวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ LaserJet

วันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์
วันที่ผลิตที่กล่องตลับหมึกแจ้งไว้เป็นการภายในสำหรับ HP และอาจต้องมีแจ้งไว้ภายใต้ข้อบังคับในบางประเทศ วันที่ผลิตไม่ใช่วันหมดอายุ ไม่มีวันหมดอายุในการใช้ตลับหมึกจาก HP
ไม่ครอบคลุม
การรับประกันตลับหมึกแบบจำกัดเงื่อนไขไม่ครอบคลุมตลับหมึกที่สิ้นอายุการใช้งานโดยประมาณหรือมีการเติมหมึก ผลิตใหม่ หรือระบายหมึกหรือดำเนินการใด ๆ อย่างไม่เหมาะสม
การใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกพิมพ์แบบเติมจะไม่มีผลต่อการรับประกันสำหรับลูกค้า หรือสัญญาการบริการใด ๆ ของ HP ที่มีขึ้นกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเครื่องพิมพ์เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ โดยมีสาเหตุจากการใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หรือหมึกพิมพ์แบบเติม HP จำต้องคิดค่าบริการตามอัตราและเวลาที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้บริการรองรับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ขึ้น
การส่งคืนตลับหมึก HP
ในกรณีที่พบว่าตลับหมึกมีปัญหา ลูกค้าควรบรรจุตลับหมึกในกล่องผลิตภัณฑ์ (หรือใกล้เคียงกัน) ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จัดซื้อและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา รวมทั้งแนบหน้าเอกสารระบุสถานะวัสดุสิ้นเปลืองและพิมพ์ตัวอย่างผลงานที่มีปัญหาหากสามารถทำได้ หากมีเลขกล่อง HP ให้ระบุพร้อมกันไปด้วย ส่งคืนเอกสารและตลับหมึกให้แก่สถานที่จัดซื้อเพื่อขอเปลี่ยนแทน